Maling af tag

I denne artiklen kan du læse alt om maling af tag, samt priser tagmaling. Du kan også læse mere om, hvilke typer af tage der kan males. Det samme gælder priser på maling af taget, og om det overhovedet kan betale sig at male, eller om det er bedre at lægge et helt nyt tag. 

Hvis du overvejer du at få et nyt tag på huset, i stedet for det efterhånden meget udtjente og gamle tag. Så er det ikke nødvendigvis altid, at det er nødvendigt at skifte det hele ud med et nyt.

Ofte kan en god gang maling være en stor hjælp, også selvom det ikke nødvendigvis forlænger tagets levetid, så kan det give taget et fornyet og flot udtryk.

Få 3 GRATIS tilbud på tagmaling

Hvilke typer tage kan males?

Størstedelen af de tage du ser i Danmark, kan males. De er enten produceret af beton tegl, ler tegl, stålplader, skifer, tagpap eller eternit. Der er dog forskel på, hvor nemt de forskellige typer er at male, hvor nogle selvfølgelig er nemmere end andre. 

Tegltag og skifer tage

Et tag af skifer, er svært at male. Det er en meget holdbar type, hvorfor det sikkert heller ikke er nødvendigt at male det. Har du et tag af ler tegl, er dette tag heller ikke så nemt, når det kommer til maling.

Tegltag og skifer tage

Tegl er et holdbart materiale, men tåler kun en meget forsigtig afrensning – og aldrig med en højtryksrenser. Det betyder også at maling ofte har det svært med at binde sig på tagets overflade. De tage der er de mest almindelige tage at male, er tage af enten eternit, beton tegl eller tagpap. 

Overvejer du at male taget, bør du dog have tagets alder in mente. Er taget over 40 år gammelt, kan det sjældent svare sig at male det. Her vil det være en bedre ide, at investere i et helt nyt tag. 

Derfor anbefales tagrensning og tagmaling

Vind og vejr tærer på mange ting når det handler om dit hus, og det gælder for så vidt også dit tag. En tagrens og en omgang tagmaling, forlænger ikke tagets levetid, men kan være en klar forbedring af husets udseende – særligt i forbindelse med et eventuelt salg. Husets udseende har nemlig stor betydning, når du skal sælge og det gælder i høj grad også for dit tag. 

Tagrens og tagmaling er ofte en god investering, og kan i mange tilfælde forlænge tagets levetid med op til omkring 15 år. 

Hvad koster maling af tag?

Når det handler om maling af tag priser, og dermed hvad det koster at få taget malet, handler det blandt andet om hvor stort taget er, det handler også om tagets hældning, men også dit valg af leverandør. Det typiske prisniveau, når det handler om at få malet og renset taget, ligger mellem 15.000 og 25.000 kr. 

tagrensning og tagmaling

At få malet og renset taget, er i dag en meget populær, omend en meget højtrangerende branche, hvorfor der er mange forskellige firmaer, der annoncerer med at rense og male taget.

Konkurrencen er derfor høj, og det er derfor altid en god ide, at indhente flere forskellige tilbud fra flere forskellige interessenter, før du vælger den endelige kandidat til at udføre opgaven. 

Hent pris og tilbud på professionelle malrere

Står du og overvejer at få malet dit tag og maling af tag priser, så bør du starte med at indhente forskellige tilbud fra forskellige professionelle tagmalere.

Ofte kan der være flere tusinde kroners forskel, hvorfor det altid er en god ide, at forhøre sig inden, du vælger den endelige kandidat, og dermed pris på professionel tagmaling.

Er der muligt at male asbesttag?

Er dit tag fremstillet med asbest, er der intet der forhindrer dig i at male det. Her gælder der dog særlige regler, når det handler om håndtering af taget, som du skal have in mente inden du går i gang.

Male asbesttag

Få 3 GRATIS tilbud på algerens

Der findes enkelte firmaer, der har specialiseret sig i at rense og male tage, der indeholder asbest. Firmaer som disse anvender en helt speciel maskine, som er godkendt af Arbejdstilsynet, da tage med asbest altid skal behandles absolut korrekt.

Når et tag med asbest skal renses og males, skal der bruges en helt speciel maskine. Maskinen renser taget ved at spule på en speciel måde, således at asbestholdigt støv, ikke hvirvler op i luften og der derfor er risiko for at indånde partiklerne. Det rensevand der bruges i forbindelse med rensningen, bliver efter rensningen filtreret, således rester fra taget ikke ender nede i kloakvandet. 

Kan jeg selv male hustaget?

Overvejer du selv at gå i gang med maling af tag, så er der umiddelbart intet, der forhindrer dig i at male taget selv. Inden du går i gang med at male taget selv, kræver det dog, at du i første omgang renser taget, og at du sørger for at købe en god maling i høj kvalitet. 

Kan jeg selv male taget

Få 3 GRATIS tilbud på tagmaling

Sørger du ikke for at lave en ordentlig afrensning, kan du risikere at malingen i værste fald skaller af, og at det endelige resultat slet ikke bliver som forventet. Har du et gammelt hus, og indeholder det tag der ligger på huset asbest, findes der særlige regler du skal overholde, hvis du vælger at male huset selv.

Her er det for eksempel vigtigt, at du ikke renser det med en højtryksrenser, da små partikler fra taget vil hvirvle rundt i den luft du indånder. 

Hvad koster det hvis man selv maler?

I dag vælger mange mennesker at gøre tingene selv. Det gælder i høj grad også, når det kommer til renovering af huset – inde såvel som ude. Det gælder også, når det handler om at male taget selv, hvorfor du sikkert også er interesseret i at vide, hvad det vil koste at male husets tag, samt hvad tagmaling pris pr. m2 koster, og dermed en pris på professionel tagmaling.

Pris og tid løber hurtigt op

En pris på professionel maling af tag er i sig selv, ikke en dyr post, heller ikke når det handler om tagmaling pris pr. m2. Det samme gælder, når du skal rense taget, hvorfor det ofte er tiden, der er en meget afgørende faktor.

Vælger du at bruge tagrens, koster denne cirka 149 kr. for 5 liter, og en tagmaling pris pr. m2 cirka 10 kr. Her skal du dog regne med at ét enkelt lag, ikke vil dække – men derimod 3. 

Hertil kommer udstyr i form af; en tagrenser, en højtryksspuler, lifte og stillads hvilket får prisen yderligere op. 

Indhold hvor vi har søgt viden og kilder opdateres her:

  • Bolius.dk – Rensning og maling af tag
  • Nul-alger.dk – Sådan udføres algebehandling og maling af tag
  • Sparenergi.dk – Bindingsværkshus og eternittag vedligeholdelse